Reklama

Wszelkie formy reklamy wyceniamy indywidualnie.
Skorzystaj z Formularza kontaktowego na Stronie głównej, bądź wyślij do nas bezpośrednio maila na adres biuro@lexorius.pl.


Reklama 950×200px
Dostępne formaty: gif, jpg, swf
Waga: max 100kB

ad2


 
 
 

ad1


Reklama 750×200px
Dostępne formaty: gif, jpg, swf
Waga: max 100kB

ad3


 
 
 

ad4


Reklama 750×100px
Dostępne formaty: gif, jpg, swf
Waga: max 100kB

ad5


 
 
 

ad6


Reklama Slider
Dostępne formaty: gif, jpg, swf
Waga: max 300kB

ad7

Reklama Tło
Dostępne formaty: gif, jpg, swf
Waga: max 300kB
 
ad8


Reklama 295×150px
Dostępne formaty: gif, jpg, swf
Waga: max 100kB

ad9